Kullanım Şartları

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı davranışlardan ötürü www.pamukyolu.com sitesi; üyenin üyeliğini herhangi bir bildirim yapılmaksızın tek taraflı olarak fesih ve sonlandırma hakkı vardır.
www.pamukyolu.com web sitesi; reklam, bülten duyuru v.b. mesajları üyelerine gönderebilir.
Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve iptali :

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır.

Üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın sözleşme hükümsüz kalacak; ancak, üyelik süresince sözleşme şartları geçerli sayılacaktır.

Üye olurken üyenin bildirdiği e-posta adresi ve belirtilen adresin doğruluğu kullanıcıyı bağlar. Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikçe, e-postalara yapılacak bildirim(ler)in geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuyup anladığını kabul eder ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Diyarbakır Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Yukarıda belirtilen bütün koşulları kabul ediyorum.

Üye

X

Bilgi için
veysel@pamukyolu.com
0532 132 9838

Tweet
Yandex.Metrica

Pamuk Borsası, Pamuk Piyasası

Diyarbakır Pamuk Fiyatları,2018 Pamuk Fiyatları