Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Diyarbakır Pamuk Borsası

Pamuk Sektör Raporu 2017

Tarih 9 Kasım 2018 Saat: 19:23 Yazar: / Yorum Yok

 1. DÜNYA PAMUK DURUMU

Uluslararası Pamuk Danışmanları Komitesi (International Cotton Advisory CommitteeICAC) kaynaklarına göre 2015/16 sezonunda hızlı bir düşüşle 21.48 milyon ton olan dünya (lif) pamuk üretimi 2016/17 sezonunda %7 artarak 22.99 milyon ton’a çıkmıştır; bu sezonda (2017/18) ekim alanlarının genişleyeceği öngörüsüne bağlı olarak

%11 daha artarak 25.43 milyon ton’a çıkacağı tahmin edilmektedir (Çizelge 1). Buna karşılık geçen sezon cüzi bir artışla 24.52 milyon ton’a çıkan dünya lif pamuk tüketiminin yine sınırlı bir artışla 25.22 milyon ton’a çıkması beklenmekte ve buna bağlı olarak ta dünya stoklarının (Çin hariç) geçen sezonun biraz üzerinde bir değere çıkması öngörülmektedir. Geçen sezon yaklaşık yarım milyon ton’luk bir artışla 8 milyon ton seviyelerine çıkan dünya pamuk ithalatı ve ihracatının yaklaşık 300 bin ton daha artmak suretiyle 8.35 milyon ton seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Dünya lif pamuk ortalama fiyatları geçen sezon %18 aratarak 83 cnt/lb değerine yükselmiştir. Önümüzdeki sezon için, yukarıdaki üretim, tüketim ve stok tahminlerinden hareketle, fiyatların 68-83 cnt/lb bandında dalgalanacağı ve ortalama fiyatın %95 güvenle 74 cnt/lb olacağı öngörülmektedir.

Çizelge 1. Dünya Pamuk Durumu

2015 – 16 2016 – 17 2017- 18
Üretim 21.48 22.99 25.43
Tüketim 24.18 24.52 25.22
İthalat 7.57 8.11 8.35
İhracat 7.55 8.07 8.35
Dönem Sonu Stoku 20.26 18.77 18.98
COTLOOK A INDEX

(U.S. CENTS / POUNDS)

70 83 68-83/74

21-26 Ekim 2017 tarihleri arasında, Özbekistan’nın Taşkent kentinde yapılan

76.ICAC Genel Kurul Toplantısında dünya pamukçuluğu bütün yönleriyle ele alınmıştır. Bu bağlamda, Konseyimizin “GDO’lu ve GDO’suz Pamuk Üretimin Etkileri” konusunun söz konusu toplantı gündemine alınması önerisi Ekonomi Bakanlığımız ile Vaşington Büyükelçiliğimiz Ticaret Başmüşavirliğimizin olağanüstü gayretleri sonucunda kabul edilmiş ve Genel Sekreterimiz 1 Çizelge 1. Dünya Pamuk Durumu 2015-16 2016-17 2017-18 Üretim 21.48 22.99 25.43 Tüketim 24.18 24.52

25.22 İthalat 7.57 8.11 8.35 İhracat 7.55 8.07 8.35 Dönem Sonu Stoku 20.26 18.77 18.98

COTLOOK A INDEX (U.S.cents/pounds) 70 83 68-83/74 Kaynak: ICAC Press Relase, Jan.2018 tarafından “Küresel GDO’lu ve GDO’suz Pamuk Üretim Deneyimleri ve Gelecek İçin Çıkarımlar” konulu bir bildiri sunulmuştur. Bildiride yirmi yıllık sürede hızla yaygınlaşarak dünya alanlarının %77 sini kapsar hale gelen GDO’lu pamuk üretiminde son yıllarda ortaya çıkan ciddi sorunlara dikkat çekilerek, GDO’suz üretiminin dünya pamukçuluğunun geleceği açısından önemi açıklanmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin sadece GDO’suz tohum kullanarak sağladığı, dünya sıralamasında sadece Avustralya tarafından geçilen verim ve kalite değerleri açıklanmış, bu üretimin dünya gen kaynaklarının korunması açısından sahip olduğu önemine dikkat çekilmiş ve Konseyimizin “GMO Free Turkish Cotton” kalite kimliği hakkında bilgi verilmiştir.

Çizelge 2. Türkiye Pamuk Üretimi

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Ekim Alanı, bin ha 468 434 416 455
Kütlü Üretimi, bin ton 2350 2050 2.100 2.320
Kütlü Verimi, kg/da 502 472 505 510
Lif Üretimi, bin ton 846 738 756 882
Lif Verimi kg/da 181 170 182 194
Çırçır Randımanı 36 36 36 38
 1. TÜRKİYE PAMUK DURUMU

2016/17 sezonunda son beş yılın en düşük seviyesi olan 415 bin hektara gerileyen Pamuk ekim alanlarının bu sezon 455 bin hektara çıkmış olduğu, bunun yanı sıra kütlü veriminin 510 kg/da seviyesine yükseldiği ve böylece kütlü rekoltesinin 2 milyon 320 bin ton’a ve lif rekoltesinin 882 bin ton’a çıktığı tahmin edilmektedir.

Çizelge 3. Türkiye Pamuk Durumu

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Ekim Alanı, bin ha 468 434 415 455
Lif Verimi, kg/da 181 170 180 194
Lif Üretimi, bin ton 846 738 756 882
Bşl. Stoğu, bin ton 490 534 597 432
İthalat Bin Ton 810 713 693 720
Tüketim Bin Ton 1.486 1.500 1.450 1.471
İhracat Bin Ton 126 117 164 132
Snç Stoğu, Bin Ton 534 597 432 434
Fiyat (TL/KG) 3,55 4,11 5,48 6,93

ICAC 76. Genel Kurul toplantısında Ekonomi Bakanlığımız yetkililerince sunulan Türkiye ülke raporunda söz konusu bu kütlü rekoltesi tahmininden ve çırçır randımanı için %38 varsayımdan hareketle 2017/18 sezonu lif pamuk üretimimiz için

882 bin ton tahmini değerine yer verilmiş bulunmaktadır. Buna göre, son dört sezon itibariyle ülkemiz lif pamuk durumunda başlıca şu gelişmeler ortaya çıkmıştır.

2015/16 sezonunda 1,5 milyon ton olan (lif) pamuk tüketimimiz geçen sezon 1.450 bin ton’a gerilemiştir; bu sezon itibariyle küçük bir artışla 1.471 ton’a çıktığı tahmin edilmektedir. Tüketimdeki bu gelişmenin paralelinde geçen sezon 693 bin ton’a gerilemiş olan lif pamuk ithalatının bu sezon itibariyle tekrar 720 bin ton’a yükseldiği ve bu bağlamda geçen 2016/17 sezonunda 164 bin ton’ a çıkmasıyla dikkat çeken lif pamuk ihracatımızın bu sezon 132 bin ton’a gerilemiş olduğu tahmin edilmektedir.

Ülkemizde Lif Pamuk Stoklarına dair herhangi bir istatistik yayınlanmamaktadır. Ancak, bir yılın arz fazlasının ((Üretim+İthalat-İhracat)-Tüketim) o yılın sonuç stoğuna, 3 Çizelge 3. Türkiye Pamuk Durumu 2014/15 2015/16 2016/17*

2017-18 Ekim Alanı, bin ha 468 434 415 455 Lif Verimi, kg/da 181 170 180 194 Lif

Üretimi, bin ton 846 738 756 882 Bşl. Stoğu, bin ton** 490 534 597 432 İthalat, bin ton

810 713 693 720 Tüketim, bin ton 1.486 1.500 1.450 1.471 İhracat, bin ton 126 117 164

132 Snç stoğu, bin ton**** 534 597 432 434 Fiyat(TL/kg)***** 3,55 4.11 5,48 6,93 dolayısıyla izleyen yılın başlangıç stoğuna ekleneceği gerçeğinden hareketle, belirli bir dönem için, dönem başında başlangıç stoğunu sıfır varsayarak, muhtemel stok değerlerini hesaplamak mümkündür. (Bu stok değerleri üretimden üretici ya da tüccar elinde kalan, mevcut tekstil fabrikalarının depolarındaki lif pamuk ve iplik olarak bulunan tüm teorik stok olarak düşünülmelidir.) Bu anlamda, 2009/10 sezonu başlangıç stoğunu sıfır alarak yapılan hesaplamalar, geçen iki yılın Sektör Raporlarında verilmiş ve bu şekilde hesaplanan stok değerlerinin, bir başka ifadeyle birikimli arz fazlalarının,

2014/15 ve 2015/16 sezonlarında 770 ve 604 bin ton seviyelerine çıkmış olması gerekeceği gösterilerek, bu denli yüksek değerlerin sadece stok olarak açıklanamayacağı, bunun çok büyük bir olasılıkla arz ve/veya tüketim verilerindeki hatalardan (arz verilerinin gerçekten fazla veya tüketim değerlerinin gerçekten düşük olmasında) kaynaklandığı açıklanmış ve doğru politikaların ancak doğru istatistiklerle oluşturulabileceği gerçeğinden hareketle, ülkemiz pamuk istatistiklerinin mutlak surette güvenli kılınması gerektiğine dikkat çekilmişti.

Öte yandan son beş sezondur, Ekonomi Bakanlığımızca ICAC Genel Kurul toplantılarında sunulan ülke raporlarında 2013/14 Başlangıç Stoğu için 191 bin ton ile başlayan, kaynağı veya metodolojisi açıklanmayan değerler yer almaya başlamış ve Sektör Raporlarımızdaki Pamuk Durumu Çizelgelerinde Başlangıç ve Bitiş Stok Değerleri için, yukarıda açıklanan hesaplama sonuçlarının yanı sıra, Ülke

Raporlarındaki bu değerlere de yer verilmektedir. Yukarıdaki Çizelge 3’te görülebileceği gibi, 2016/17 sezonu için 597 ve 432 bin ton olan başlangıç ve sonuç stok değerlerinin bu sezon itibariyle 432 ve 434 bin ton seviyelerine gerilemiş olduğu tahmin edilmektedir. Önceki raporlarımızda belirttiğimiz üzere söz konusu bu stok değerlerini ülkemiz koşulları için makul addetmek çok zordur. Bu nedenle, stok değerleri için güvenilir istatistiklere ihtiyaç vardır. GTH Bakanlığımızın TİKAS- Tarımsal İşletmeler Kayıt Sistemi kapsamında yürütmekte olduğu TARBİL projesi tamamlandığında ekiliş alanı, rekolte ve verim tahminleri çok güvenli hale gelecek ve üretim politikaları çok daha doğru verilerle belirlenip uygulanabilecektir. Bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı ve böylece pamuk politikalarının daha gerçekçi bir veri tabanına dayandırılması imkanına kavuşulacağı ümit edilmektedir.

2017/18 sezonu pamuk fiyatları 41 renk İzmir Ticaret Borsası kapanış, Ekim- Aralık 2017 ortalaması olarak 6,93 $/kg olmuştur. Doğrudan TL’nın ABD $ karşısındaki değer kaybından oluşan bu yükselme pamuğa göreli bir cazibe kazandırmıştır. Ancak bu, aşağıda ayrıntılarıyla açıklanacağı gibi, üretim maliyetlerindeki artışın olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya yetmemiştir. Bu nedenle destek primlerinin üretici kararları üzerindeki etkisi artan önemle süregelmektedir.

 1. TÜRKİYE PAMUK ÜRETİM MALİYETLERİ

Her yıl Ulusal Pamuk Konseyi koordinasyonunda yapılmakta olan Cari Pamuk Üretim Maliyetlerinin Tespiti’ne dair çalışma 2017 üretim sezonu için de tekrarlanmıştır. Bu amaçla ülkemiz pamuk bölgelerindeki onsekiz kuruluştan bilgi istenmiş, bunların onbirinden cevap 4 alınmıştır. İlgili kuruluşlardan gelen maliyet verilerinin değerlendirme sonuçları bir Rapor halinde Bakanlığımıza sunulmuştur (Çizelge 4).

TÜRKİYE ORT. VERİM (Kg/Dekar ) 488
Bölge KAYNAK KURUMLAR BİRİM MALİYETLER
Dekar Kg-Kütlü
Ege İzmir Ticaret Borsası

(Makinali Hasat)

1140,23 2,34
Çukurova Adana Ticaret Borsası 1180,00 2,42
Ege Söke Ticaret Borsası

(Makinali Hasat)

1166,00 2,39
Ege Aydın Ticaret Borsası 1278,15 2,62
Ege Söke Ziraat Odası

(Makinali Hasat)

1222,00 2,50
G.doğu Diyarbakır Ziraat Odası
(Makinali Hasat)
831,60 1,70
Çukurova Nurdağı Ziraat Odası 1150,00 2,36
G.doğu Ş.urfa/Haliliye Ziraat
Odası (Kanalet Sulama)
674,27 1,38
G.doğu Ş.urfa/Haliliye Ziraat
Odası (Pompaj Sulama)
888,31 1,82
Ege Menemen Ziraat Odası
(Makinali Hasat)
1283,28 2,63
Ege TARİŞ
(Makinali Hasat)
1223,76 2,51
TÜRKİYE ORTALAMA PAMUK
MALİYETİ
1094 2,24

Buna göre, 2017 yılı birim alan (dekar) başına cari kütlü pamuk üretim maliyeti yöreler ve bazı işlem seçenekleri (elle/makinayla toplama, kanalet/pompaj sulama gibi) itibariyle 674 ile 1.283 $ arasında değişmekte olup, ülke ortalaması 1.096 “‘dır. Bu durumda, bu yılın ülke ortalaması tarla veriminin 488 kg/da tahmini değerinden (TUIK, henüz kesinleşmemiş 3. Tahmini) hareketle beher kg kütlü pamuk başına üretim maliyetlerinin 1,38 ila 2,63 $ arasında değiştiği ve ülke ortalamasının 2,24 ” olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Buna göre, ülke ortalaması çırçır randımanı için, %36 kabulünden hareketle, bu yılın ülke ortalaması lif pamuk üretim maliyetinin, çırçırlama giderleri hariç 6,22 TL/ kg olduğu hesaplanmaktadır. Buna karşılık, İzmir Ticaret Borsası (41 Renk) lif pamuk fiyatları, ki bunlar bölgesel özellikler arasındaki farklar itibariyle ülkemizin en yüksek fiyatlarıdır, geçen hasat dönemi boyunca Amerikan Dolarındaki değer kazanımıyla birlikte sürekli yükselmesine rağmen, söz konusu maliyet değerini ancak yakalayabilmiştir.

Bu değerlendirmeden açıkça anlaşılacağı gibi, özellikle hasat dönemindeki yurt içi ve yurt dışı pamuk fiyatları üreticilerimizin ortalama maliyetlerini ancak karşılayabilmekte ve sadece ortalamanın üzerindeki verim ve kalitede üretim yapabilen çiftçilerimiz bir sonraki sezonda alacakları destek primi sayesinde geçmiş sezon maliyetlerinin biraz üstünde bir kazanç sağlayabilmektedir. Buna karşılık ortalamanın altındaki verim ve kalitede üretim yapan çiftçilerimiz ise, destek primine rağmen zarar etmektedir. Ayrıca vurgulanması gerekir ki, yukarıdaki analizde esas alınan ortalama tarla verimi, dünya sıralamasında GDO’lu tohumla üretim yapmakta olan, ayrıca tarla büyüklükleri ve sulama koşulları ülkemizle karşılaştırılamayacak ölçüde daha iyi olan Avustralya’nın ardından ikinci konumdadır. Bütün bu açıklamaların ışığında, geçen sezon tekrar artma eğilimi kazanan pamuk ekilişi ve rekoltenin bu eğilimini gelecek sezonda da sürdürmesi tümüyle pamuk desteğine bağlı olduğu açıkça görülmektedir.

 1. TÜRKİYE PAMUK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLER

Ülkemiz pamukçuğu bu yıl ekim alanlarındaki göreli artış, Ege dışındaki bölgelerde uygun iklim koşulları paralelinde sağlanan verim artışları, ayrıca dolardaki yükselmeye bağlı da olsa, hasat dönemi pamuk fiyatlarının göreli olarak yüksek seyretmesi sonucunda bereketli bir sezon yaşamıştır. Kazanılan bu moral ve Bakanlığımızın geleceğe dönük olumlu açıklamalarıyla birlikte pamuk ekim alanlarının kararlı bir şekilde kritik eşik olarak öngördüğümüz 1 milyon ton lif pamuk üretimini sağlayacak genişliğe ulaşmakta olduğu umulmaktadır.

Bu anlamda;

 • Destekleme planlamasının 3 yıllık bir dönem için yapılması çok olumlu bir yaklaşım olacaktır.
 • Doğru havzalarda doğru ürünlere verilecek “Alan Bazlı Üretim Destekleri”

pamuk üretiminde de artışlara yol açacaktır.

 • Alan Bazlı Üretim Desteklerinin yanı sıra, mazot tüketiminin yarısının devlet tarafından karşılanacak olması ve gübre edinmede KDV muafiyeti tanınması, yoğun girdi kullanılan ve bu yüzden girdi fiyatlarındaki artışlardan diğer ürünlere oranla çok daha fazla etkilenen pamuk üretiminin tekrar cazip hale gelmesini sağlayacak, ayrıca maliyet iyileştirmesiyle pamuk üreticilerimizin küresel rekabet gücünü artıracaktır.
 • Desteklerin halen yapıldığı gibi üretimi takip eden yılda değil, ayni üretim yılı içinde ve ekim sezonunda yapılması pamuk üreticilerini, önemli miktarları bulana kredi maliyetlerinden kurtaracaktır. Ayrıca ekim kararlarına ışık tutarak desteklemelerin önemli amaçları arasında yer alan planlı yönlendirmeyi sağlayacaktır.
 • Lisanslı Depolarda depolama maliyetlerinin desteklenmesi üreticilerimizi en çok şikayet ettikleri, ürünlerini genellikle fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde satmak zorunda kalmaktan kurtaracak çok olumlu bir adımdır.

Ulusal Pamuk Konseyi; bu olumlu uygulamalara ek olarak, ülkemiz pamukçuluğunun gelişmesi ve ülke ekonomisine katkısının artırılmasını sağlamak üzere, aşağıda sıralı önerileri geliştirmiştir:

 • Destekleme için ayrılan ödeneğin tümüyle gerçek üretime gitmesi, desteklemeden beklenen yararın kazanılmasının ön koşuludur. Bunu sağlamak üzere; Alan Bazlı Destek başvuru dosyalarında sadece alan bilgileriyle yetinilmemeli, bunların yanı sıra mutlaka üretim evrakları da istenmelidir. (Bunun nedeni çok önceki yıllarda bu uygulamada yaşanmış olan suistimallerdir.)
 • “Alan Bazlı Üretim Destekleme Miktarı” ülke ortalaması tarla verimi esasına dayalı olarak belirlenmeli, ayrıca her yıl en az enflasyon oranında arttırılarak üretim maliyetleri üzerindeki iyileştirme etkisi korunmalıdır.
 • Mazot ve Gübre Desteği Alan Bazlı Üretim Desteğinden ayrı, buna ek olarak verilmelidir.
 • Pamuk için Alan Bazlı Destek Miktarının belirlenmesinde alternatif ürünlere gümrük koruması sağlayan, dolaylı destek politikaları da dikkate alınmalıdır.
 • Ülkemiz pamukçuluğunun gelişmesinde hayati öneme sahip olan lisanslı depoculuğun desteklenmesi sürdürülmelidir.
 • Bu amaçla ürünlerini Lisanslı depoda saklayarak Elektronik Ürün Senedine (ELÜS) dönüştürmüş olan üreticilerimize lif pamuk miktarına (kg) bağlı olarak, ayrı ek bir destek verilebilir. Böylece yeni kurulacak Ürün İhtisas Borsasının da önü açılmış olacaktır.
 • Ayrıca tarım ürünleri pazarlanmasında üreticilerimize yarattıkları katma değerden hak ettikleri payı almalarını sağlamada çok önemli bir adım olarak gördüğümüz Lisanslı Depoculukta ton başına 7 TL olarak verilen desteğinin geçen zaman içinde yükselen depolama maliyetleri oranında arttırılması lisanslı depoların yaşamasını sağlayacaktır.
 • GDO’suz pamuk üreten üç dünya ülkesinin (Türkiye, Yunanistan, İspanya) en büyüğü olarak, ülkemizde Konseyimizce tescili yapılan “GMO Free Turkish Cotton- GDO’suz Türk Pamuğu” kalite kimliği kullanımı teşvik edilmelidir.
 • “Better Cotton” için kurulan “IPUD-İyi Pamuk Uygulamaları Derneği” desteklenmelidir.
 • Kaliteli elyaf, GDO’ suz yerli çeşitlerin gelişimi ve bağımsızlığımız adına

“Yerli Pamuk Tohumculuğumuz” desteklenmelidir.

 • Ülkemiz tohum sanayinin bitki ıslahı, çeşit geliştirme ve tohum teknolojisi alanlarında AR-GE çalışmaları güçlü bir şekilde desteklenmeli,
 • Bitki ıslahçı kuruluşları/tohum şirketleri dünya ile rekabet edecek yapıya kavuşturulmalıdır. • Çırçır ve preseleme işletmeleri günümüz ihtiyaçları doğrultusunda rehabilite edilmeli, mevcut çalışma usul ve esasları gözden geçirilerek yenilenmelidir.
 • Pamuk standardizasyonu, sektörümüz ihtiyaçları doğrultusunda, ülkemiz koşulları dikkate alınarak yenilenmelidir.
 • Yerli pamuk kullanan sanayicilerimiz desteklenmelidir.
 • Ulusal Pamuk Konseyine, temsil kabiliyetini güçlendiren faaliyetler yapmasını sağlamak üzere; ülkemizdeki pamuk üretimi ve tüketimi faaliyetlerinden bir ya da bir kaçından, küçük kesinti veya kesintiler yapılması gibi yeni gelir kaynakları yaratılmalıdır.
 • Ulusal Pamuk Konseyi Yönetmeliği güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmelidir. Ülkemiz içinde bulunduğumuz zor günlerden geçerken, dışa bağımlı olmadan üretebilmenin, yani “Üretimde bağımsız” olmanın önemini bir kez daha idrak etmiştir.

Bundan böyle her stratejik ürün ve üretimde “bağımsızlık politikası” güdülmesi kaçınılmaz olmuştur. Türkiye, ek yatırımlara ihtiyaç olmaksızın, sadece sahip olduğu değerleri kullanarak, yurt içi pamuk talebinin, hem miktar hem de kalite olarak, tamamını karşılayacak üretim kabiliyetine sahiptir. Unutmayalım ki, yetersiz bulduğumuz mevcut üretim bile, halen yıllık 28,5 milyar dolar dış gelir ve 21 milyar doları aşan cari fazla ile ülkemiz ihracatının gerçek anlamdaki lokomotifi olan TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİLERİMİZİN sigortası konumundadır. Yukarıda sıralı önerilerin hayata geçirilmesiyle pamuk taleplerinin tamamını yurt içinden sağlayabilecek olan sanayicilerimiz yurt dışı rakipleri karşısında çok daha emin ve güçlü konuma gelerek ihracat gelirlerini çok daha yukarılara taşıyacaklardır.

Üreticilerimiz verim sıralamasında Dünya ikincisi olduklarından, Pamuk ekim alanları daha önce ulaşılmış genişliğe (750 bin hektar) tekrar eriştiğinde, yerli pamuk üretimimiz kendiliğinden tüketimimizi karşılayacak seviyeye çıkmış olacaktır. Sonuç olarak, söz konusu önerilerin ülke ekonomisine olan katkıları ithal ikamesinin çok ötesinde kazançlara yol açacaktır. İzmir AgroExpo Tarım Fuarı kapsamında Bakanlığımızca düzenlenen Sektör Toplantısı görüşmelerinde anlaşılmıştır ki, sorunlarımız ve bu sorunların çözümü için yapılması gerekenler konusunda gerek sektörümüzün farklı kesimleri, gerekse sektörümüz ile Bakanlığımız arasında tam bir mutabakat bulunmaktadır. Sorunların çözümünün olmazsa olmaz koşulu ve başarılı sonuçlar için gerekli sinerjinin temel kaynağı olan bu mutabakat geleceğe ümit ve güvenle bakmamızı sağlamaktadır.

NOT: Bu rapor Ulusal Pamuk Konseyi Sektör Raporu bilgilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Etiketler: , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site spam’ı azaltmak için Akismet’i kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

Bilgi için
veysel@pamukyolu.com
0532 132 9838

Tweet
Yandex.Metrica

Pamuk Borsası, Pamuk Piyasası

Diyarbakır Pamuk Fiyatları,2018 Pamuk Fiyatları